slogan
menu menu
Trang chủ   PHÂN BÓN NHẬP KHẨU Dinh dưỡng cây trồng

MONOPOTASSIUM PHOSPHATE

MONOPOTASSIUM PHOSPHATE

Phân đơn dạng tinh thể ngậm nước

Chi tiết sản phẩm

Tên gọi: Monopotassium phosphate (MKP)       KH2PO4 
 
Thành phần: 
                      K  34%
                      P  52%

Là loại phân chứa hàm lượng rất cao Lân (P) và Kali (K), tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường. MKP có tác dụng thúc đẩy sự chuyển già của lá, kích thích phân hóa mầm hoa, giúp cây trồng sớm chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sang sinh sản. MKP thường được dùng để tăng cường Lân và Kali cho cây trồng trong điều kiện hạn chế Đạm, như xử lý cho cây ra hoa sớm hoặc ra hoa trái vụ, hỗ trợ cây ra hoa đồng loạt.
MKP có thể hòa vào nước để phun qua lá, tưới gốc hay trong dung dịch dinh dưỡng cho hệ thống tưới nhỏ giọt. Trong hệ thống tưới nhỏ giọt, MKP và MAP thường được dùng như là nguồn cung cấp Lân chính cho cây trồng, trong đó, MAP thường được dùng trong giai đoạn cây sinh trưởng mạnh cần nhiều Đạm, trong khi MKP được dùng trong giai đoạn sinh sản, cây trồng cần hạn chế Đạm nhưng cần tăng cường Kali.
Nên dùng kết hợp MKP với Mn-EDTA, vì Mn-EDTA hỗ trợ, tăng hiệu quả hấp thụ và vận chuyễn Lân trong cây trồng.

Lưu ý khi phun MKP qua lá, MKP có thể là rụng hoa và trái non, do đó hạn chế phun MKP trực tiếp lên hoa và trái non.
Thiết kế bởi**Web24h Design Team
Số lượt truy cập: 322684 | Khách đang trực tuyến: 4