slogan
menu menu
Trang chủ Kiến thức nhà nông

Quy trình sử dụng phân bón Agramate trên cây cam quýt

Cập nhật: 10:47 Ngày 07/12/2016

QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN
AGRAMATE TRÊN CÂY CAM – QUÝT
Cam – quýt là loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, không kén đất, sản phẩm dễ tiêu thụ, có thể cho thu hoạch sau từ 24-36 tháng trồng, thu hoạch ổn định thời gian dài. Công ty Agramate xin giới thiệu đến bà con Quy trình sử dụng phân bón Agramate chuyên dụng trên cam – quýt.
Mật độ trồng tùy thuộc vào giống và điều kiện thổ nhưỡng địa phương, đất giàu dinh dưỡng thì trồng mật độ thấp hơn bạc màu kém dinh dưỡng, quýt trồng mật độ thấp hơn cam, cam sành trồng mật độ cao hơn cam xoàn, cam mật… rung bình, quýt trồng với mật độ 50-80 cây/1000m2, cam sành trồng 1200-2000 cây/m2.
I – Bón lót: đào hố trồng 0,6x0,6x0,6(m), bón lót cho mỗi hố
+        10 kg phân chuồng hoai mục
+        0,5 kg vôi + 0,5 kg lân
+        25g Sulphur Bentonite + 25g Calbor
II – Kiến thiết cơ bản: 2 năm.
Mỗi năm cây cam – quýt mổi năm cắt tỉa 6 lần, mỗi lần cho một bộ đọt mới, sau mỗi lần cắt tỉa là 2 lần bón phân gốc và 2 lần phun phân bón lá (PBL):
Cắt tỉa – 3 ngày: bón gốc NPK + DAP – 3 ngày: phun PLB – 10 ngày: bón gốc NPK + DAP – 3 ngày: phun PBL – 20 ngày: bón DAP hoặc phun MKP – 10 ngày: ngưng tưới – 10 ngày: căt tỉa.
Năm thứ nhất:
25-100g NPK 32-10-10 Agramate + 5-10g DAP + 10g Sulphur Bentonite + 10g Calbor/cây/lần.
Phun 1 gói Aries Total +1 gói Prima Sulf/25 lít. Bổ sung Zn-EDTA và Mg-EDTA 2-3 lần/năm, bổ sung Cu-EDTA vào mùa mưa nhằm kháng nấm khuẩn gây bệnh hại trong mùa mưa.
Năm thứ hai:
100-250g NPK 32-10-10 Agramate + 10-50g DAP + 10g Sulphur Bentonite + 10g Calbor/cây/lần.
Phun 1 gói Aries Total +1 gói Prima Sulf/25 lít. Bổ sung Zn-EDTA và Mg-EDTA 2-3 lần/năm, bổ sung Cu-EDTA vào mùa mưa nhằm kháng nấm khuẩn gây bệnh hại trong mùa mưa.
Bón gốc 10kg phân chuồng/cây/lần, 2 lần vào đầu và cuối mùa mưa.
III – Kinh doanh: vào năm thứ ba, cây cam – quýt bước vào thời kỳ kinh doanh, trong điều kiện thâm canh cao, cây có thể cho sản lượng tối đa vào năm khai thác đầu tiên.
Sau thu hoạch: cắt tỉa cành già cỗi, cành sâu bệnh, cành khuất, cành vượt, cành mọc từ gốc ghép.
Rửa cây: phun 1 gói Cu-EDTA/ 16-25 lít phun ướt toàn bộ diện tích lá và thân canh, có thể pha với các loại thuốc sâu, thuốc bệnh khác.
Bón gốc:15-20 kg phân chuồng + 500g NPK 32-10-10 + 25g Sulphur Bentonite + 25 g Calbor/cây, tưới nhiều nước cho phân nhanh tan.
Phun phân bón lá: sau khi phân gốc tan, phun 1 gói Aries Total + 1 gói Prima Sulf + ½ gói Mg-EDTA + ½ gói Zn-EDTA/25 lít, phun 3-4 lần trước khi xử lý ra hoa.
Sau khi xử lý ra hoa:
Bón gốc: 500g NPK 20-20-15-TE Agramate + 25g Sulphur Bentonite + 25g Calbor/cây.
Phun phân bón lá nuôi hoa: 1 gói Aries Total + 1 gói Prima Sulf/25 lít (tránh thời điểm hoa nở).
Bón phân nuôi trái:
2 tháng sau đậu trái 15-20kg phân chuồng + 200-500g NPK 20-20-15-TE Agramate/cây.
4 tháng sau đậu trái 200-500g NPK 20-20-15-TE/cây.
6 tháng sau đậu trái 200-500g NPK 20-20-15-TE/cây.
7 thàng sau đậu trái 200-500g Kali Sulphate Calbor Plus/cây.
Phun phân bón lá nuôi trái:
Khi hoa vừa tàn: 1 gói Aries Total + 1 gói Prima Sulf/25 lít, phun 2 tuần/lần, phun 4-6 lần.
Sau đậu trái 2- 3 tháng: 1 gói Aries Total + 1 gói Prima Sulf + ½ gói Ca-EDTA/25 lít, phun 2 tuần/lấn tới khi thu hoạch.
Phun bổ sung Cu-EDTA vào mùa mưa, phun bổ sung Mg-EDTA, Zn-EDTA, Mn-EDTA, Fe-EDTA 2-3 lần trong thời kỳ nuôi trái.

Tập thể kỹ sư nông học Agramate biên soạn.
Nội dung tương tự
Thiết kế bởi**Web24h Design Team
Số lượt truy cập: 322688 | Khách đang trực tuyến: 5